ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

Japanese used car

ကား


I sell a used car. I sell it from FOB price 1,500 dollars. Please contact me if interested.....

property
28-Aug-2016
property

I sell a car in Japan.

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


I sell a used car. I sell it from FOB price 1,500 dollars. Please contact me if interested.....

property
28-Aug-2016
property

သိန္း(၆၀)ျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္၊ ျမဳိ႕ေရွာင္းလမ္းမၾကီးအနီး အင္းၾကီးရြာေျမ ေပ (၆၀×၇၀) ေျမက်ယ္မ်ားအား ေရာင္းမည္။

အိမ္ျခံေျမ


အင္းၾကီးရြာအေရွ႕ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္တည္ရွိ၊ ေဖာင္းေတာစံျပ႔ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ျမဳိ႕ေရွာင္လမ္းမွ ၁၅ မိနစ္သာ ေမာင္းရ၊ ေရမီး ရရွိရန္လြယ္ကူျပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္....

property
25-Aug-2016
property

ျပင္ဦးလြင္၊ မႏၱေလး-လားရွဳိး လမ္းမၾကီးေဘး ေျမ ( ၁၀ ) ဧကအား ေရာင္းမည္။

အိမ္ျခံေျမ


မႏၱေလး-လားရွိဳး အတက္လမ္းမၾကီးေဘး၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ကား Showroom အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိ၊ ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဓါတ္ဆီဆုိင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေနရာေက....

property
25-Aug-2016
property

ျပင္ဦးလြင္၊ အင္းယားအုပ္စု၊ က်ီးကုိင္ေက်းရြာအတြင္းရွိ ဧကအကြက္မ်ား ေရာင္းမည္။

အိမ္ျခံေျမ


အင္းယားအုပ္စု၊ က်ီးကုိင္ေက်းရြာ၊ ရူခင္းေကာင္း၊ ရြာႏွစ္ရြာၾကားရွိ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္တည္ရွိ၊ ေရမီးလြယ္ကူ၊ အခု၀ယ္အခုအိမ္ေဆာက္ႏုိင္၊ အက်ယ္အ၀န္း။ ။ ၂ ဧက....

property
25-Aug-2016
property

Global Smart Creative Graphic Design

အေထြေထြ


"Global Smart" ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္း service မွ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ စီးပြားေရး ေႀကာ္ျငာ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံုကို ဆန္းသစ္ လွပေသာ စိတ္ကူး Ideas မ်ားျဖင့္ စိ....

property
20-Aug-2016
property

ROMA PIONEER COMPANY

အင္ဂ်င္နီယာ


Construction Service....

property
18-Aug-2016
property

VEGAS MYANMR TOUR & TREK

ခရီးသြား


AVAILABLE SERVICES(၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) ********************************************* 💕 ျမန္မာနိင္ငံအႏွံ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား 💕 Cruise Tour 💕 Trek....

property
15-Aug-2016
property

RJ 45 ရာဘာေခါင္းစြပ္

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၃၀၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပး....

property
11-Aug-2016
property

LENOVO LAPTOP ADAPTER 20V ေခါင္းလံုး

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

IBM NUMBER PAD

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

USB 3.0 HUB

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၂၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

LCD Cleaning Kit

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

EPSON ERC 38

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

EPSON ERC 38

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center