ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

Top African Traditional Healer/ spells caster +27815509331 Prof.Lumanyo

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


My name is prof. Lumanyo , and I am Spiritual Healer, specializing in the fields of Love, Money, Power, Success, Luck and Witch Craft. I can help you ....

property
28-Apr-2017
property

Lottery Spells Caster With 100% success rate to win Call +27815509331 Prof Lumanyo

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


Powerful Money spells / Win Gambling / Lottery Spells Call +27815509331 Prof Lumanyo Money spells to win money, become rich with money spells to make ....

property
28-Apr-2017
property

Powerful magic ring in all aspects of life /protection +27815509331 Prof.Lumanyo

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


The Powerful nkunku Magic Ring with Unique powers to Bring any Success You Wish for in your Life. It will open the doors of wealth & untold riches....

property
28-Apr-2017
property

Lost love Spells Caster +27815509331 Professor Lumanyo

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


Lost love Spells Caster +27815509331 Professor Lumanyo For whatever reason your lover is not with you, this spell plants the seeds of their return. ....

property
28-Apr-2017
property

Auto Cad Designer (2post) male or female

ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္


ပရိေဘာဂပံုမ ်ား ဒီဇိုင္း ဆြဲ ရမည္။ စစ္ကိုင္း ေကာင္းမႈေတာ ္ ဘုရားအနီးသို႔ စက္ရံု ေျပာင္းေရႊ႔ မည္။  BE, AGTI (or) Science Gratuate  Micros....

property
27-Apr-2017
property

Powerful magic ring of wonders and miracles call +27839894244 whats app

အိမ္ျခံေျမ


POWER MAGIC RING OF WONDERS +27839894244 magic ring was brought by the spiritual powers of long time ago and this ring helps to give people like pasto....

property
26-Apr-2017
property

Lost love spells caster-love spells and marriage problems call +27839894244 whats app

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


Lost Love Spell or Spells are used or performed, if you have lost your loved one and all the efforts that you have tried have failed and there is no w....

property
26-Apr-2017
property

Win powerful lottery jackpot money spells call +27839894244 whats app

အေထြေထြဝန္ထမ္း


lottery spells Working with my spiritual guidance, to clear bad luck, and infuse you with good luck and positive energy . The powers of my lottery spe....

property
26-Apr-2017
property

Top African powerful black magic spells caster call +27839894244 whats app

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Real Magic Spells for all purpose: Now you can benefit through the use of spells like Love Spells, Money Spells, Talismans, Charms, Prayers, Curses ....

property
26-Apr-2017
property

AutoCad 2D& 3D training for home&office service

အင္ဂ်င္နီယာ


အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အျခားဘြဲ့ရမ်ားအတြက္ AutoCad 2d & 3d ကိုတစ္ဦးခ်င္း အိမ္/ရုံးအေရာက္ က်ြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ျကားေပး ph 09798455062/0973025272....

property
26-Apr-2017
property

Special Teaching &Guide

ပညာေရး


Special Teaching & Guide ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္နွစ္ လူျကီးမင္း တို့၏သားသမီး(၉တန္း ၁၀တန္း ေက်ာင္း သူ/သား)မ်ားပညာေရးအတြက္ စိတ္ေအး ရေအာင္ ထူးခ်ြန္ထက္ျ....

property
26-Apr-2017
property

SEO Services, Myanmar Digital Marketing, Internet Advertising

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


Best SEO Services - SEO Agency in Myanmar. Our Digital Marketing Services & Internet Advertising Services are Proven, Safe and Results driven! Cal....

property
24-Apr-2017
property

Service Teams (Computer Services)

အေထြေထြ


လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ Desktop & Laptop မ်ားကို အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ Windows installation, Software installation, Game installation, V....

property
23-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

ပညာေရး


Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

ပညာေရး


Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center