ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

IT company မ်ားမွာ C# programmer တဦးအျဖစ္အလုပ္၀င္လုိပါသလား (တဦးခ်င္း၊ အဖြဲ ့လိုက္ အိမ္အေရာက္ သင္တန္း)

ပညာေရး


C# programming , SQL datebase တို့ကို အသံုးျပဳ ျပီး project တခုလံုး အစအဆံုးေရးႏုိင္ေစရန္ စာေတြ ့လက္ေတြ ့တတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္။ C# Basic ( 1....

property
08-Oct-2015
property

IT company မ်ားမွာ C# programmer တဦးအျဖစ္အလုပ္၀င္လုိပါသလား (တဦးခ်င္း၊ အဖြဲ ့လိုက္ အိမ္အေရာက္ သင္တန္း)

ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္


C# programming , SQL datebase တို့ကို အသံုးျပဳ ျပီး project တခုလံုး အစအဆံုးေရးႏုိင္ေစရန္ စာေတြ ့လက္ေတြ ့တတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္။ C# Basic ( 1....

property
08-Oct-2015
property

Redlink wimax

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


Redlink wimaxေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ တစ္ဦးတည္းသံုးျပီး ပစ~စည္းသန္႔ပါသည္။ ေရာင္ၚေစ်း ၂သိန္း ၈ေသာင္း....

property
06-Oct-2015
property

MaRRiage Life Problem Solution BabaJi +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

POWERFUL~~!!!~~love vashikaran specialist baba ji +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

{{ +91-9982937982 }} Fast Black Magic Vashikaran specialist babaji

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

@UK@ get lost love back by black magic babaji +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

kala jadu to solve any problems +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

Ladies mind cobtrol by black magic babaji +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

MOhini+++vashikaran specialist babaji +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

INtercast**+91-9982937982 !! GIRL !! love problem solution babaji

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

!! GIRL !! Love Vashikaran Specialist BabaJi +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

HUsband WIFe +91-9982937982 DiVoRcE PrObLeM SoLuTiOn BaBaJi

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

{{-FREE-}} LOttery & LOttery NO. Specialist BabaJi +91-9982937982

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

#UK#--#UAE# +91-9982937982 GiRl bOy ReLaTiOnShip Problem Solution

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


www.girlvashikaranmantraexpert.in contact no.==>> +91-9982937982 E-MAIL ====>>>> bangalibaba489@yahoo.com All problems solutionsG....

property
06-Oct-2015
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center