ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

မူဆယ္ျမဳိ႕တြင္ အလုပ္လုပ္လုိပါသည္

အေထြေထြဝန္ထမ္း


လခစာ၊ စားရိတ္ျငိမ္း အလုပ္ျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းေအာင္ ခရီးေ၀းသြားလာနုိင္ပါသည္။ အလုပ္ျကမ္းမ်ားလည္းလုပ္ကုိင္နုိင္ပါသည္။ အလုပ္အျမန္အလုိရွိေနတ....

property
30-Sep-2014
property

ရာဘာျခံ ဧက ၁၀ ေရာင္းရန္

အိမ္ျခံေျမ


ရန္ကုန္ တိုက္ၾကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ရာဘာျခံ ဧက ၁၀ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္ အမည္ေပါက္ျဖစ္ပါသည္ ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ဧက လွ်င္ သိန္း 25 တိတိျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကတၱရာလမ....

property
29-Sep-2014
property

ျကိုပြိုင့္တိုက္ခန္း အရစ္က် ေရာင္းမည္…255သိန္း...သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္

အိမ္ျခံေျမ


ျကိုပြိဳင့္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ လူေနစည္ကားျပီး ေနရာေကာင္း၊ ကန္ေတာ္လမ္း၊ သကၤန္းကြ်န္း ျမိဳ႕နယ္ ၊ ၆လႊာ... ေစ်းနွုန္း...၂၅၅ သိန္း ပထမအရစ္…၅၀% ဒု....

property
27-Sep-2014
property

Lab Staff ( Female ) - 4 Posts

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- B.Sc (IC) or B.Sc (Chem) ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (1)ႏွစ္ ရွိရမည္။ - Computer Word, Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္....

property
27-Sep-2014
property

PR Manager ( Male/Female ) - 1 Post

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အသက္ 35 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ (5)ႏွစ္ရွိရမည္။ - ဆိပ္ကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ Clearance ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး....

property
27-Sep-2014
property

Purchasing Staff ( Male/Female ) - 2 Posts

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္။ Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အျမန္ဆုံး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။....

property
27-Sep-2014
property

Spare Part Store (Male/Female) - 2 Posts

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- Staff စတိုစာရင္းအင္းကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။ - Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အျမန္....

property
27-Sep-2014
property

Logistic Manager (Male) - 1 Post

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ အသက္ 35 ႏွင့္ 50 ၾကားျဖစ္ရမည္။ - လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (5) ႏွစ္ရွိရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အျမ....

property
27-Sep-2014
property

Deputy General Manager (Male) - 2 Posts

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- MBA ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ အသက္ (40 ႏွင့္ 50) ၾကားျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး 10 ႏွစ္ရွိရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အျ....

property
27-Sep-2014
property

Spar Parts Store Manager ( M/F) - 2 Posts

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရမည္ မွတ္ခ်က္။ ။ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အျမန္ဆုံး ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ပ....

property
27-Sep-2014
property

Admin Manager ( Blowing ) Male - 1 Post

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနအား စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ အရ....

property
27-Sep-2014
property

Production Manager ( Blowing ) - Male (2 Posts)

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႔ရ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး (5)ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ Company လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လူမႈ စီးပြားေရးဘ၀မ်ား ပို....

property
27-Sep-2014
property

Factory Manager ( Injection) -Male (2 Post)

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- ဘြဲ႕ရ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၅)ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ Company လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀မ်ားပိ....

property
27-Sep-2014
property

ေျမာက္ဒဂံုမွအိမ္ျခံေျမေရာင္းရန္ရွိ

အိမ္ျခံေျမ


အမွတ္၁၂၉၉/ႀကာပဒုမၼာလမ္း/၄၁ရပ္ကြက္/ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ေဘလီတံတာအဆင္းအနီးရွိရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္မင္းေအာင္အိမ္ယာစီမံကိန္းနွင့္လည္းနီးသည္။လမ္းပန္းဆက....

property
25-Sep-2014
property

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၸသီရိၿမိဳ႕၊ ၀ဏၰဒီပရပ္ကြက္၊ စကား၀ါလမ္းမတြင္အိမ္ႏွင့္ၿခံအျမန္ေရာင္းမည္။

အိမ္ျခံေျမ


ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၸသီရိၿမိဳ႕၊ ၀ဏၰဒီပရပ္ကြက္၊ အမွတ္(31526)၊ စကား၀ါလမ္းမ ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းလမ္းမ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွစ္ခုေဒါင့္ကြက္၊ (40×60)ေပ၊ အိမ္ပါ၊ ဂရန္....

property
25-Sep-2014
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center