ပညာေရး

MDF Asia Training Calendar 2018

We are delighted to share our 2018 Asia training calendar. Look forward to seeing you again next year! For course details, please click on the course ....

property
17-Nov-2017
property

MDF Asia- MAKING PARTNERSHIPS WORK, 20-23 Mar 2018, Hanoi, Vietnam

Course Objective Real meaningful change cannot be achieved alone. Organisationsneed to team up to pool resources, stimulate innovation, influence pol....

property
17-Nov-2017
property

MDF Asia - LEADERSHIP AND PEOPLE MANAGEMENT, 13 - 16 Mar 2018, Bali, Indonesia

Course Objective In this training you will work on your personal development and improve your management skills. Reflecting on your own role, behavio....

property
17-Nov-2017
property

Contact us about penis enlargement with mutuba seed call +27635620092

Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
05-Nov-2017
property

Lost love spell caster,Traditional healer, 2 spiritual Bracelets,rings +27635620092

Lost love spell caster,Traditional healer, 2 spiritual Bracelets,rings +27635620092 We have created the Distance Bracelets to allow those two individ....

property
04-Nov-2017
property

LOST LOVE SPELLS CASTER $ SPIRITUAL HEALER +27630716312 $ No.1 African Trusted And Strongest Witchcraft Spells

LOST LOVE SPELLS CASTER $ SPIRITUAL HEALER +27630716312 $ No.1 African Trusted And Strongest Witchcraft Spells No.1 African Trusted And Strongest Wi....

property
12-Sep-2017
property

Electronic Basic Online Course ( အေျခခံ အီလက္ထရြန္းနစ္ Online သင္တန္း )

က်ေတာ္တုိ႔ လွ်ပ္စစ္ေက်ာင္းသား Page မွေန၍ Electronic Basic Online Course သည္ မိတ္ေဆြစိတ္ဝင္စားေသာ ဝါသာပါေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ပညာကုိအေျခခံက်က်တတ္ေအာင္ အ....

property
23-Aug-2017
property

Big Money Spells +27631229624 Win Lottery Spells Business Spells Lotto Spells Astrology Burkina Faso

Big Money Spells +27631229624 Win Lottery Spells Business Spells Lotto Spells Astrology Burkina Faso , Burundi , Cabo Verde , Cambodia +27631229624 ....

property
03-Aug-2017
property

Gaurateed[+27633555301] @@ Lottery Spells That Work Faster in london,europe,uk,usa Love Spell Caster/Psychic Healer |Money spells

Gaurateed[+27633555301] @@ Lottery Spells That Work Faster in london,europe,uk,usa Love Spell Caster/Psychic Healer |Money spells World Best @#$ +....

property
24-Jul-2017
property
property
22-Jul-2017
property

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 19 - 22 Sep 2017, Phnom Penh, Cambodia

Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 19 - 22 September 2017 Location: Phnom Penh, Cambodia Training ....

property
07-Jul-2017
property

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 14 - 17 Aug 2017, Hanoi, Vietnam

Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 14 - 17 Aug 2017 Location: Hanoi, Vietnam Language: Vietnamese ....

property
07-Jul-2017
property

MDF ASIA – ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 05 - 08 SEP 2017, VIENTIANE, LAOS

Let your message be heard Date: 05-08 Sep 2017 Location: Vientiane, Laos Language: English Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vie....

property
07-Jul-2017
property

Oracle12c Database Course

မဂၤလာပါ -------------- Database ပုိင္းကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင့္ Programmer သမားမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ Oracle12c သင္တန္းကို1 July 2017 တြင္....

property
17-Jun-2017
property

TrustTech Technology

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ TrustTech Technology သင္တန္းေက်ာင္းမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေ....

property
16-Jun-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center