ကမာၾကည္ တံတားအနီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာရိွ အိမ္အမွတ္ ၁၄၇ ေရာင္းမည္။

အိမ္အမွတ္ (၁၄၇) ႏွင္းဆီနက္လမ္း (၃၀) ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာ သု၀ဏၰ(သဃၤန္းကၽြန္း) ကမာၾကည္တံတားအနီး အိမ္ေရာင္းမည္။
ဂရံ၊ ေရ မီး အစံု၊ ပါ၀ါ မီတာ၊ ပါေကးခင္း အျပီး ဖုန္း အပါ Air-con ၉ လံုးအပါ ကား ဂိုေထာင္ သီးသန္ ့၂ ထပ္ပါအျပီး...
စာၾကြင္း။ ။ေထာင့္ကြက္၊ ျခံႏွင့္လံုးခ်င္းအိမ္ လံုးခ်င္း ကားဂိုေထာင္ ပါအိမ္ျဖစ္၍ ဆိတ္ျငိမ္ေသာ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနထုိင္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 13-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဆက္သြယ္ရန္ =====>>> 09 49221200, 09 448041858, 09 420220816
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09450025219
ေပးပို႔သူ : Owner