ကားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

မဂ္လာပါ ,
လူႀကီးမင္း ,
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ SBT Japan Cars Export Company ဟာ ျမန္မာျပည္ တြင္ ရံုးခြဲ ဖြင္႔လွစ္ထား သည္႔ တခု တည္း ေသာ Car Exporter Company ျဖစ္ပါသည္ ။ ေလလံ service အျပင္ stock car (one price ) ကား မ်ားကိုလည္း www.sbtjapan.com တြင္ အေကာ႔င္ျပဳလုပ္ျပီး အသင္႔ ၀ယ္ ယူႏိုင္ပါသည္ ။ ေလလံဆြဲယူ ရာတြင္လည္း service ခ အား ျမန္မာ တျပည္လံုး အနည္းဆံုး ေစ်းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိျပီး ၀ယ္ယူမည္႔ ကားမ်ား ကို လည္း Inspection (စစ္ေဆးမွဴ ႔ ) ၊ Not Sold ကားမ်ားအား၀ယ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ အခမဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ကားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင္႔ ကားလုပ္ငန္းကို စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လို သူမ်ား အေနႏွင္႕႔ စိတ္ခ်ရျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳ း sale person မ်ားက အခ်ိန္ျပည္႔ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ေႀကာင္႔ ဆံုးရွံဳးေလလြင္႔ ျခင္း မရွိရန္ အာမခံ ခ်က္ရွိပါသည္ ။ STOCK ကားမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္လည္း မိမိ Sale Person ထံ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ျပီး Discount ေစ်းညိွဳ ႔ ႏိွဳင္း ႏိုင္ပါသည္။ ေလလံ service မ်ား ကိုလည္း ၁၀၀% payment ၅၀% အျပင္ ၃၀% payment မ်ား အထိ ၀ယ္ယူႏိုင္ သလို payment ေပးေခ် ရာတြင္ လည္း ၁၀၀% အတြက္ due date ကို ၁၈ ရက္အထိ ၅၀% ကို ၁၄ ရက္ အထိ ေစာင္႔ဆိုင္ ေပးႏိုင္ သျဖင္႔ customer မ်ား အေနျဖင္႔ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ လြယ္ကူသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ သည္႔ အားသာခ်က္မ်ား လည္း ရွိပါသည္ ။ service charges - yen ၅၀၀၀၀ ျဖင္႔ yen ၁၀ သိန္း ေအာက္ကားမ်ား ၁၀၀ % ေပးေခ် ၀ယ္ယူႏိုင္ ပါသည္ ။
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ service ခ ယန္း ၅၀၀၀၀ တြင္
1. ေလလံဆြဲခ
2. 8% recycle tax
3. inland transport up to ( yen 20000 )
4. yard ထဲတြင္ကား ထားခ
5. export certificate run ခ မ်ား ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
Service + သေဘ္ာခ သည္ ရန္ကုန္ေရာက္ CNF ေစ်းျဖစ္ပါသည္ ။ သေဘာ္ခ ကိုလည္း 1 cubic meter ကို USD - 47 မွ 48 အတြင္ း က်သင္႔ ပါသည္ ။
ေလလံဆြဲယူရန္ Deposite ေငြ ေပးသြင္းရာတြင္လည္း ျမန္မာ က်ပ္ေငြ -
• ၁၀ သိန္းကို ကား ၅စီး ထိ ( ၂၅ စီးထိေလလံတင္ႏိုင္ျပီး )
• ၂၀ သိန္းကို ကား ၈ စီး
• ၃၀သိန္းကို ကား ၁၅ စီး
• ၅၀သိန္းကို ကား ၂၀စီး
• ၁၀၀ သိန္းကို unlimited ထိ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။
ယန္း ၁၀ သိန္းအထက္ကားမ်ားအတြက္ service အနည္းငယ္ကြာဟပါသည္ ။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ႀကည္႔ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ SBT ေလလံ service ႏွင္ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာ ႏွင္ ကၽြန္ေတာ္႔ဖုန္း နံပါတ္သို႔အခိ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။
Company Stock ကားမ်ားလဲေလ႔လာႏိုင္ပါသည္ ။One Price Stock car မ်ား ၀ယ္ယူလိုပါက ကၽြန္ေတာ္႔ ထံ
တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။
Sincerely yours,
Myo Bo Bo Htet ( Car Exporter )
09-43192356
09-798271791

အမ်ဳိးအစား : ကား
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 01-Sep-2015
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Yangon
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09798271791
ေပးပို႔သူ : Myo Bo Bo Htet