ကြန္ပ်ဴတာ

ကြန္ပ်ဴတာတစ္စံုေရာင္းရန္ရိွသည္
CPU - Dual Core 3.0
RAM - 2 GB DDR3
HDD - 500 GB (seagate) SATA
Monitor - 20" LED (Acer)

အမ်ဳိးအစား : ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 25-Sep-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 095164601
ေပးပို႔သူ : Taungoo Thar