တ႐ုတ္စကားေျပာအေျခခံတန္းခြဲသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Golden Century Language Center
တန္းခြဲအမ်ဳိးအစား - အေျခခံတန္း
ဖြင့္မည့္ရက္စြဲ - ၁၄.၀၁.၂၀၁၉ တနလာၤေန႔
တက္ရမည့္အခ်ိန္- ညေန ၄း၀၀ မွ ၅း၀၀
တက္ရမည့္ရက္ - တနလာၤေန႔ မွ ၾကာသပေတးေန႔ အထိ
သင္တန္းကာလ - (၃)လ
သင္တန္းေၾကး - 45,000/- (စာအုပ္ဖိုးအၿပီအစီး)

အမ်ဳိးအစား : ပညာေရး
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 06-Jan-2019
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Golden Century Language Center ၃၈လမ္း၊ ၆၉+၇၀ ၾကား၊ ေမတၱာမြန္ေဆးဆိုင္လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09-256021489, 09-7972234457
ေပးပို႔သူ : -