ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ - ျမန္မာ့ အထည္ဆန္းမ်ား (Online Shop)

အမရပူရ မွ ခ်ည္ထည္၊ ပိုးထည္၊ ကခ်င္ထည္ ၊ ခ်ည္ဖြန္ ကြန္ျပဴတာ ပန္းထိုးအဆင္ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ား ၊ ခ်ည္ ဇာနားျဖတ္ဆက္ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ည္ခ်ိတ္ေရာင္စံုေလးမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ အခ်ိဳသာဆံုး ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါပီ။

အမ်ဳိးအစား : လူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 19-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : www.facebook.com/pannkyarwutmhone2014
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 0973205673
ေပးပို႔သူ : ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ - ျမန္မာ့ အထည္ဆန္းမ်ား
myanmarbb-logo