ပယင္းလက္ေကာက္

ေရာင္းရန္ -က်ပ္ ၃၅၀၀၀၀၀

အမ်ဳိးအစား : လူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 30-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : sut.wunpawng@yahoo.com
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : +8613398829460, +8615368653361,
ေပးပို႔သူ : mnaw
myanmarbb-logo