ဖုန္းေရာင္းမည္

HUAWEI C8816 & sim card အပါဝင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

အမ်ဳိးအစား : ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 21-Nov-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : သီရိျမိဳင္၄လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 0930238194
ေပးပို႔သူ : Ang Lic
myanmarbb-logo