ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအလိုရွိသည္။

ျမန္မာရနံ႕ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းသာခန္႕ထားရန္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအလိုရွိပါသည္။

- အသက္ 30 မွ 40 ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္။
- ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။
- လိုအပ္ပါက overtime ဆင္းႏိုင္ရမည္။
- အေသာက္အစားကင္းသူျဖစ္ရမည္။
- ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အနက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျပီး လုပ္သက္ 2ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
- အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- သက္မွတ္လစာ 250000က်ပ္ႏွင့္ (overtime ေၾကး 1hour/1000Ks)
- ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ေနထုိင္သူဦးစားေပးခန္႕ထားမည္။
- ေလွ်ာက္ထားလိုပါက (အမွတ္1058 ၊ သုဓမၼာလမ္း(င)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ။ ဖုန္း 09799520032 သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။)

အမ်ဳိးအစား : ယာဥ္ေမာင္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 25-May-2015
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : အမွတ္1058 ၊ သုဓမၼာလမ္း(င)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09799520032
ေပးပို႔သူ : Than Kyaw Sint
myanmarbb-logo