သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ ႔နယ္' တိုက္ခန္းက်ယ္ (ျကိဳပိြင့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္)

၁၈ ေပ ၅၄ ေပ ၊ 1st floor.
If you interest, please call us for more details.
သမိန္ဗရန္းလမ္း၊ ႀကီးပြားေရး (ေျမာက္) ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေပ(၄၀x၆၀) ေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ခန္းတြဲ သံုးထပ္ခြဲ တိုက္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 24-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : 09-250349933, +65 91467514(SINGAPORE)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09-250349933, +65 91467514(SINGAPORE)
ေပးပို႔သူ : Ko Tin Myo Naing