အင္တာနက္အသုံးျပဳရင္း၀င္ေငြရွာေဖြနည္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တြင္ တင္ထားေသာေၾကာ္ၿငာမ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးယုံၿဖင့္ ေငြၿပန္အမ္းမည့္အစီအစဥ္ၿဖစ္ပါသည္။
Company ကခ်မွတ္ထားတဲ့ပံုစံအရ ေၾကာ္ျငာၾကည့္မည့္ သူကို Free Member နဲ႕ Premium Member ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားထားပါတယ္။ Free Member user မ်ားသည္ Company သို႔ ေငြေပးသြင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ Premium Member user မ်ားသည္ ကုမၸဏီ သို႔ ၿမန္မာေငြက်ပ္ တစ္သိန္း သြင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
For Free Member
1click=5 ks ( တစ္နာရီကိုအၾကိမ္ 150 ကလစ္ႏိုင္သည္)
5×150 = 750ks ( တစ္ေန႔တာရေငြ )
750×30 = 22500 Ks ( တစ္လတာရေငြ )
For Premium Member
1click=30 ks ( တစ္နာရီကိုအၾကိမ္ 150 ကလစ္ႏိုင္သည္)
30×150 = 4500ks ( တစ္ေန႔တာရေငြ )
4500×30 = 135000 Ks ( တစ္လတာရေငြ )
Premium Member ၏ အားသာခ်က္မွာ Multi Level Marketing System ပါရွိပါသည္။
သင္သည္PremiumMemberဆိုလွ်င္သင့္ေအာက္ကမန္ဘာမ်ား၏ေကာ္မရွင္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္းခံစားခြင့္ရွိပါသည္။Memberမ်ားရင္မ်ားသလို ေကာ္မရွင္ေတြအရမ်ားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕ ၀င္ေငြဟာလညး္ တိုးသထက္တိုးလာပါလိမ့္မည္ ။ Company မွ Click ရမယ့္ေၾကာ္ျငာေတြကို Member မ်ားဆီသို႕ 9 လပိုင္း တြင္စတင္ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ Premium Member ျဖစ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး Free Member ျဖစ္လိုသူမ်ားသည္ ယခုကတည္းက Member ၀င္ေရာက္ထားဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ Premium Member သည္ လူဦးေရ 10000 ထက္ေက်ာ္လွ်င္ မန္ဘာေႀကး 150000 ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ FreeMember ႏွင့္ PremiumMember ျဖစ္လိုသူမ်ားသည္ေစာလွ်င္စြာ Member၀င္ထားဖို႕လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။အမည္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ေမြးေန႔ အသက္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပတ္ အီးေမးလ္ ဘဏ္အမည္ ဘဏ္ခြဲေနရာ ဘဏ္အေကာင့္နံပတ္ ( CB / KBZ ) စသည္တို႔ကို superskyblue2014@gmail.com သို႔ 0931022515 သို႔ အၿမန္ဆံုး ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္အေကာင့္မရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ ။ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 8 လပိုင္းအကုန္တြင္ အေသးစိတ္ ေမးပို႔ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
အသိေပးခ်က္ ။ ။ ကလစ္စတင္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကို ၇လပိုင္းဟုေႀကာ္ျငာခဲ႕ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ လုပ္ငန္းလိုင္စဥ္အား ယာယီ မွ အတည္ ေျပာင္းလဲကာလ ၂ လေစာင့္ရျခင္းေၾကာင့္ ၇ လပိုင္းမွ ၉ လပိုင္းသို ့ေျပာင္းလဲရၿခင္းျဖစ္ေႀကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္ ။
Internet ကို တစ္ေန႔ တစ္နာရီခန္႔ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ရင္း အပို၀င္ေငြတိုးႏိုင္ၾကပါေစ ။

အမ်ဳိးအစား : အေထြေထြဝန္ထမ္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 23-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Tarmwe Township, Yangon
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 0931022515
ေပးပို႔သူ : white sky star