အိမ္ေရာင္းရန္

ေျမအက်ယ္၄၀×၅၀ လံုးခ်င္း ေရမီးစံုပါပီးအသင့္ေနထိုင္နိုင္ ေက်င္းႏွင့္ေစ်းနဲ႕နီးသည္အိမ္အက်ယ္၂၀×၃၀ အပိုင္(၁၀)မီးစက္လမ္း ဇီဇဝါလမ္းသြယ္ ဝါယာလပ္ မဂၤလာဒံုရန္ကုန္ ေစ်းနွုန္းသိန္း၁၈၀ ေစ်းႏွုန္းညွိနိုင္း

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 02-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ၀၉၄၂၅၂၉၃၃၉၁ ေဒၚေဝေဝႏု
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : ၀၉၄၂၅၂၉၃၃၉၁ေဒၚေဝေဝနု
ေပးပို႔သူ : စိုးမိုးသူ
myanmarbb-logo