အီးစီးကရက္

ေဆးလိပ္အစားထိုး အီးစီးကရက္
Price - 25000 Ks
color - red, green

အမ်ဳိးအစား : လူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 29-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : 71St, Bet 30 & 31 St, Mandalay
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09-402600654
ေပးပို႔သူ : sumyatnaing
myanmarbb-logo