အေထြေထြ

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမွ မလိုေတာ့သည့္ ပန္းပုရုပ္မ်ဳိးစံုေရာင္းရန္ရိွသည္။

အမ်ဳိးအစား : လူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 25-Sep-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 095164601
ေပးပို႔သူ : Taungoo Thar