ေတာင္ဒဂံု ၅၃ ရပ္ကြက္ ေစ်းလမ္းရိွ အိမ္ေရာင္းမည္။

ေတာင္ဒဂုံ (၅၃) ရပ္ကြက္- အိမ္အမွတ္ - ၁၅၂ - ေအာင္ပန္းလမ္း(နံနက္ပိုင္းေစ်းလမ္း)တြင္
(၃ပင္ ၊ ၂ခန္း) ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ (၂၃ ေပ x ၆၀ေပ) ဂရမ္ပါ အိမ္ျဖစ္ျပီး ၊ ေစ်းအနီးႏွင့္ ေက်ာင္းအနီးတြင္ ရိွပါသည္။
အရွဳပ္အရွင္းကင္းပါသျဖင့္ ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။
စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုရိွပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 08-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဆက္သြယ္ရန္ =====>> 09422457077, 09450025219, 0949729090. Viber ျဖင့္လည္းဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09422457077
ေပးပို႔သူ : Owner
myanmarbb-logo