ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဘန္ေကာက္ - ပတၱရား ခရီးစဥ္ ( ၄ ညအိပ္ / ၅ ရက္ )

ေစ်းႏွဳန္း - ၆၉၀၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ဦးလွ်င္)
Day 01 ==>ရန္ကုန္မွဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႕ေလယာဥ္ၿဖင္႕စတင္ထြက္ခြာ
ပါမည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သို႕ေရာက္ေသာအခါဧည္႔လမ္းညႊန္ မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုၿပီး ပတၱရား ျမိဳ့ သို႕သြားေရာက္ ပါမည္ ။ေန႔လည္ စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Nongnooch Gardenသြားေရာက္ လည္ ပတ္ပါမည္။ညစာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Alcazar show သြားေရာက္ၾကည္႕ရႈကာ ပတၱရား ရွိဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူ ပါမည္။

Day 02==>ဟိုတယ္တြင္မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Coral Island သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာေပ်ာ္ရႊင္စြာ speed boat စီး ပါမည္။ထို႕ေနာက ္ပတၱရား သို႕ၿပန္လည္သြားေရာက္ကာ ေရေပၚဟိုတယ္ တြင္ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ပါမည္။ ထို့ေနာက္ ဘန္ေကာက္ ရွိ Gems gallery, Big Bee farmတို႔ကို ဆက္လည္ ပတ္ ၍ Pratunam တြင္ေစ်း၀ယ္ ထြက္ပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ကာ Nanta Show ကိုၾကည္႕ရႈ၍ ဘန္ေကာက္ရွိ ဟိုတယ္ တြင္ျပန္လည္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

Day 03==> ဟိုတယ္တြင္မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္Dream World & Snow Town သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Future Park တြင္ေစ်း၀ယ္ပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဘန္ေကာက္ရွိ ဟိုတယ္တြင္
ျပန္လည္ အိပ္စက္အနားယူ ပါမည္။

Day 04 ==> ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ကာ Royal Grand Palace & The Emerald Buddha, Wat Pho တို႕ကိုလည္ ပတ္ပါမည္။ထို႕ေနာက္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ ကာ Ananta Samakhom Throne Hall, Wat Benjamabopit & Leather shop တို႕ကိုသြားေရာက္ေလ႕လာ၍ Pratunam တြင္ေစ်း၀ယ္ထြက္ပါမည္။ထို႕ေနာက္ညစာသံုးေဆာင္ကာ ဘန္ေကာက္ရွိ ဟိုတယ္ တြင္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

Day 05 ==>ဟိုတယ္တြင္မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္Safari World သို႕ သြား ေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ေန႕ လည္စာ သံုးေဆာင္ေလဆိပ္သို႕ၿပန္လည္ပို႕ေဆာင္ ကာရန္ကုန္ သို႕ၿပန္လည္ ထြက္ခြာ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မွဳမ်ား
--> မနက္စာ/ေန႔လည္စာ/ညစာ
--> ဟိုတယ္တြင္၄ညတည္း ခိုခြင္႔
--> ၀င္ေၾကးမ်ား
--> ေလယာဥ္လက္မွတ္+ Visa
--> English ဧည္႕လမ္းညႊန္ (ဘန္ေကာက္တြင္)
--> ဘန္ေကာက္တြင္ ကားၿဖင့္လည္ပတ္ခြင္႕
--> ဟိုတယ္တြင္ အၿခား အသံုး စရိတ္မ်ား

ခရီးစဥ္တြင္ မပါ၀င္မွဳမ်ား
--> ေလဆိပ္အၾကိဳ+အပို႕(ရန္ကုန္)
--> ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မွဳမ်ားမွလြဲ ၍ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား

အမ်ဳိးအစား : ခရီးသြား
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 11-Sep-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ==> အမွတ္ (၅၇၃) - က ၊ ျပည္လမ္း ၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္းနံပါတ္ ==> 01-511756, 09-73185574 Email ==> info@yellowearthtravel.com , sales1@yellowearthtravel.com, sales2@yellowearthtravel.com Website ==> www.yellowearthtravel.com
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 01-511756 , 09-73185574
ေပးပို႔သူ : Yellow Earth Travel & Tour
myanmarbb-logo