ေရႊအိမ္ယာ Rose Park 4 ရိွ အိမ္အမွတ္ 17/E ေရာင္းမည္

အိမ္အမွတ္ 17/E Rose Park 4 ေရႊပင္လံုအိ္မ္ယာ ေျမာက္ဒဂံုရိွ ျခံႏွင့္ အိမ္ေရာင္းမည္။

အနားတြင္ Pinlon Hospital, Pinlon Village Hotel, Private School မ်ား လည္းရိွသည္။ ဆိတ္ျငိမ္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအးေဆးစြာေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာင္ေပမည္။

ေစ်းညိွႏိွဳင္းႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 13-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဆက္သြယ္ရန္ =====>>> 09 49221200, 09 448041858, 09 420220816
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09450025219
ေပးပို႔သူ : Owner