ျပည္တြင္း၊ျပည္ပတြင္ Software Engineer & Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအတြက္

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပတြင္ Software Engineer & Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္။
Web Developer ျဖစ္လုိသူမ်ားအတြက္ သိသင့္ေသာ HTML, CSS, Javascript အစရွိေသာ Language မ်ားကုိ Internet ေပၚတြင္ website မ်ားကို ေရးသားတင္ႏိုင္ရန္ Design & Coding ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ Software Engineer ျဖစ္လုိသူမ်ားအတြက္ C# & Java အစရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ Window base & Web base ေရးသားနည္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ Project မ်ားႏွင့္တကြ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို On Job Training သို႔ ဆက္လက္တတ္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရံုးခ်ိန္လြတ္တန္းခြဲမ်ားကုိပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး မုိးရာသီအထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ Discount မ်ားကုိလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတတ္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Eazycorner Computer Training Centre, အမွတ္ ၁၁၈၊ ပထမထပ္၊ ၂၂လမ္း၊လသာၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း-09-254312053, 09-3200 8916,09- 33923448 ကုိ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : ပညာေရး
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 26-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : No 118,1st Floor, 22nd Street, Lathar Township, Yangon. Ph : 09-254312053, 09-3200 8916,09- 33923448
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09254312053
ေပးပို႔သူ : eazycorner
myanmarbb-logo