၄ရက္ ၃ည Krabi ဟန္းနီးမြန္း ခရီးစဥ္

သင္တိုရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဟန္းနီးနီးမြန္းခရီးစဥ္ကို ဘယ္မွာ
ကုန္ဆံုးျကမလဲ...???

အမ်ဳိးအစား : ခရီးသြား
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 22-Nov-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက အမွတ္(၁၄၅)၊ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဖုန္း - 01 392842၊ 09 428311204၊ 09 5137466 သို႕ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္ရွင္..
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09 5137466, 09 428311204
ေပးပို႔သူ : Frederick233
myanmarbb-logo