ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္း

ျပီးခါနီး ၾကိဳဳ ပြိဳင့္ တိုက္ခန္္းေရာင္း ရန္ရွိသည္။

(၁၂ .၁/၂ × ၅၀ ) ပထမထပ္၊ျပည္သူ့ကြက္သစ္ (၁)လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ။

ေစ်းနွဳန္း (၅၃၀) - ညိွ နွိုင္း

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 21-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09428337134
ေပးပို႔သူ : Cherry