**ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ျပည္ျမိဳ႔ေသာၾကာမာဘုရားအနီးသီဟိုယ္ျခံ

ျပည္ျမိဳ႔နယ္၊တီတြတ္ေက်းရြာ၊ေသာၾကာမာဘုရားအနီးသီဟိုလ္ျခံ (၆ ဧက)
အား က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ျဖင့္ေရာင္းမည္။ျခံပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ(၇)ပါရွိျပီး၊အရႈပ္ အရွင္းလံုးဝမရွိပါ။ စံျပေက်းရြာႏွင္နီးပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 18-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ေကာာင္းသန္႔ ႕ကြန္ပ်ဴတာ၊မိတၱဴဆိုင္ အခန္း(၁၆)၊မင္းက်န္စစ္အိ္မ္ယာ၊ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္၊ျပည္ျမိဳ႔။
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : ၀၉ ၄၄၀၂၂၄၉၃၂
ေပးပို႔သူ : ဦးစိုးမင္း
myanmarbb-logo