........ျပင္ဦးလြင္ေျမကြက္ 35 သိန္းျဖင့္ ေရာင္းမည္......

ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕နယ္ ၊ ေဖာင္းေတာစံျပရက္ကြက္၊ အနာဂတ္ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕ျဖဳိးလာမည့္ေဒသအတြင္း ရွဴခင္းလွပသည့္ ေတာင္ကုန္မ်ားေပၚတြင္
အကြက္စိမ္ျပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ တန္ဖုိးနည္းေျမကြက္မ်ားအား July ၁ရက္ေန႕မွ 31 ရက္ေန႕အထိသာ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္
အျမန္ေရာင္းခ်ေပးေနျပီ
(နာမည္ေပါက္၊ ပုိင္ဆုိင္မူစာခ်ဴပ္ ရမည္)
ေစ်းႏုန္း 40*60 = 35 သိန္း
ဆက္သြယ္ရန္
ရဲရွင္း 0943164723,09 73023521,09 254187506

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 21-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : အမွတ္( 105) ၊ ပညာ၀တီအိမ္ရာ၊ ၇န္ကင္း၊ရန္ကုန္ျမဳိ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09 43164723, 09 73023521
ေပးပို႔သူ : yeshin