General English 4 skills

ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအားစနစ္တက်သင္ယူတတ္ေျမာက္လိုသူမ်ား၊အေျခခံအားနည္းသူမ်ား၊မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္၍ေျပာဆိုရန္႐ွက္ေျၾကာက္ေနသူမ်ား၊Speakingတိုးတက္ေစရန္Practiseျပဳလုပ္လိုသူမ်ား၊ႏုိင္ငံျခားသြားမည့္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သတ္၍ေျပာဆိုရန္အခက္အခဲ႐ွိသူမ်ားအားအထူးအိမ္တိုင္ရာေရာက္သင္ျကားေပးပါသည္။

Ph:09-253041342,09-772982709

အမ်ဳိးအစား : ပညာေရး
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 14-Jun-2017
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Mayangone township,Yangon Myanmar
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09-772982709
ေပးပို႔သူ : -