TRI GROUP ENGINEERING WORK

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူငယ္မ်ားစုစည္းလုပ္ကုိင္ေသာ TRI GROUP မွ
steel structure မ်ား အမုိးဒုိင္းမ်ား ၊ ၀ရန္တာမ်ား ၊ ေလွကားလက္ရန္း ၊ ဘာဂ်ာတခါး ၊ သပန္းတခါးအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ စတိီး လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ စတီး tank မ်ား ၊ ေမႊစက္မ်ား ၊ လြန္သြား ၊ ေခ်ာကလက္္ပုိက္လုိင္း တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား
၊အလႈဳမီနီယံ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။

အမ်ဳိးအစား : အေထြေထြ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 10-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09 254062290 / 0973253590
ေပးပို႔သူ : aung kyaw