အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ

Service Teams ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ေရး

အေထြေထြ


Service Teams မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ Desktop & Laptop မ်ားကို အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ Windows installation & Repair လုပ္ေပးျခင္း ....

property
16-May-2017
property

African astrologer with 100% guaranteed results +27634529386 mama tulie

အေထြေထြ


As a powerful, professional and a very strong spell caster, i have all the experience needed to understand how I can help you with your unique situati....

property
04-May-2017
property

Special Teaching &Guide

ပညာေရး


Special Teaching & Guide ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္နွစ္ လူျကီးမင္း တို့၏သားသမီး(၉တန္း ၁၀တန္း ေက်ာင္း သူ/သား)မ်ားပညာေရးအတြက္ စိတ္ေအး ရေအာင္ ထူးခ်ြန္ထက္ျ....

property
26-Apr-2017
property

Service Teams (Computer Services)

အေထြေထြ


လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ Desktop & Laptop မ်ားကို အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ Windows installation, Software installation, Game installation, V....

property
23-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

ပညာေရး


Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

ပညာေရး


Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

Must Win Lottery jackpot by powerful spells And Money Spells That Work fast +27734863310 Dr Luka Kenzo

က်န္းမာေရး


Lottery spells to win large sums of money at any lotto jackpot. Get the lottery winning numbers with the help of lottery spells that work Gambling s....

property
14-Apr-2017
property

Perfect Lost Love Spell Caster +27734863310 in Bloemfontein Sasolburg Vaal Triangle Mamelodi Middelburg Bethal

အေထြေထြ


LOVER AFFAIRS PROBLEMS SOLUTION BROKEN MARRIAGE FIXING EXPERT ) Am Doctor Luka Kenzo With Strong Traditional Herbs / Powerful Love Spells To Bring ....

property
14-Apr-2017
property

System integration and Database Design

ပညာေရး


နိုင္ငံျခားအေတြ ့အၾကံဳရွိ Professional DBA မ်ားကိုယ္တုိင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီေသာ Database ကုိ Design ခ်ေပးျခင္း၊ Database ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသ....

property
04-Apr-2017
property

C# and ASP.NET Course

ပညာေရး


TrustTech Technology မွ C# Programming ႏွင့္ ASP.NET အတန္းသစ္မ်ားကို 24 April 2017တြင္ စတင္ေတာ့မည္။ Programming ကိုအေျခခံမွစ သိလိုသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လု....

property
04-Apr-2017
property

Oracle12c Course

ပညာေရး


Database ပုိင္းကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင့္ Programmer သမားမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ Oracle12c သင္တန္းကို 24 April 2017 တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေ....

property
04-Apr-2017
property

MDF Asia - LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT, 25-28 APRIL, YANGON, MYANMAR

ပညာေရး


Why should attend the training? In this training you will work on your personal development and improve your management skills. Reflecting on your....

property
28-Mar-2017
property

Accounting and auditing training course for Singapore or Myanmar

ပညာေရး


STAIRWAY ACCOUNTANCY TRAINING CENTRE DAW AYE MYA MYA LWIN B.COM(Q), B.CSC(HONS:), ACCA(FINAL) UK Audit Manager & Financial Controller (Interna....

property
26-Mar-2017
property

Bring back lost love Online ~(+27718452838}- traditional spiritual and psychic healer

ခရီးသြား


Bring back lost love Online ~(+27718452838}- traditional spiritual and psychic healer We are all spiritual beings and we all deserve happiness, peace....

property
18-Mar-2017
property

@ Magic Rings /MONEY SPELLS/LOVE SPELLS +27633555301UK,USA,CANADA,SOUTHAFRICA,OMAN,ALGERIA,MALAYSIA, NORWAY, TURKEY, AUSTRALIA, GERMANY, OMAN, MUSCAT

က်န္းမာေရး


Real working Magic Rings & WicthCraf Healings +27633555301 drmamafaima Magic ring for healings, political powers& BUSSINESS+27633555301 drm....

property
15-Mar-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center