အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ

JOY Mobile Service (Mogok)

အေထြေထြ


ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား အခ်ိန္တိုတိုျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ။ ..... လိပ္စာ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ 094....

property
16-Jul-2017
property

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 19 - 22 Sep 2017, Phnom Penh, Cambodia

ပညာေရး


Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 19 - 22 September 2017 Location: Phnom Penh, Cambodia Training ....

property
07-Jul-2017
property

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 14 - 17 Aug 2017, Hanoi, Vietnam

ပညာေရး


Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 14 - 17 Aug 2017 Location: Hanoi, Vietnam Language: Vietnamese ....

property
07-Jul-2017
property

MDF ASIA – ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 05 - 08 SEP 2017, VIENTIANE, LAOS

ပညာေရး


Let your message be heard Date: 05-08 Sep 2017 Location: Vientiane, Laos Language: English Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vie....

property
07-Jul-2017
property

Oracle12c Database Course

ပညာေရး


မဂၤလာပါ -------------- Database ပုိင္းကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင့္ Programmer သမားမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ Oracle12c သင္တန္းကို1 July 2017 တြင္....

property
17-Jun-2017
property

TrustTech Technology

ပညာေရး


လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ TrustTech Technology သင္တန္းေက်ာင္းမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေ....

property
16-Jun-2017
property

MDF ASIA – ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 17 - 20 JULY 2017, HANOI, VIETNAM

ပညာေရး


Let your message be heard Date: 17-20 July 2017 Location: Hanoi, Vietnam Language: Vietnamese Training Organizer: MDF Training and Consultancy - ....

property
12-Jun-2017
property

Electrical Services in Yangon

အေထြေထြ


Inovify Engineering မွ လူၾကီးမင္းတုိ.၏ အိမ္သံုး၊ရံုးသံုး၊စက္ရံုသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အတြက္လုိအပ္ေသာ Electrical Services မ်ားကုိ အေသးအဖြဲမွစျပီး proj....

property
09-Jun-2017
property

MDF Asia – FUNDRAISING AND SOCIAL MEDIA, 24 - 27 July 2017, Manila, Philippines

ပညာေရး


Resource Mobilisation and Social Media strategies for achieving social change Date: 24 -27 July 2017 Location: Manila, Philippines Training Organi....

property
07-Jun-2017
property

MDF Asia – CHANGE MANAGEMENT, 13 - 16 June 2017, Hanoi, Vietnam

ပညာေရး


Date: 13 - 16 June 2017 Location: Hanoi, Vietnam Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office Link event: https://mdf.nl/t....

property
01-Jun-2017
property

Service Teams ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ေရး

အေထြေထြ


Service Teams မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ Desktop & Laptop မ်ားကို အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ Windows installation & Repair လုပ္ေပးျခင္း ....

property
16-May-2017
property

African astrologer with 100% guaranteed results +27634529386 mama tulie

အေထြေထြ


As a powerful, professional and a very strong spell caster, i have all the experience needed to understand how I can help you with your unique situati....

property
04-May-2017
property

Special Teaching &Guide

ပညာေရး


Special Teaching & Guide ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္နွစ္ လူျကီးမင္း တို့၏သားသမီး(၉တန္း ၁၀တန္း ေက်ာင္း သူ/သား)မ်ားပညာေရးအတြက္ စိတ္ေအး ရေအာင္ ထူးခ်ြန္ထက္ျ....

property
26-Apr-2017
property

Service Teams (Computer Services)

အေထြေထြ


လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ Desktop & Laptop မ်ားကို အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ Windows installation, Software installation, Game installation, V....

property
23-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

ပညာေရး


Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center