ေၾကာ္ျငာမ်ား

Lost love spell caster,Traditional healer, 2 spiritual Bracelets,rings +27635620092

ပညာေရး


Lost love spell caster,Traditional healer, 2 spiritual Bracelets,rings +27635620092 We have created the Distance Bracelets to allow those two individ....

property
04-Nov-2017
property

Contact us about penis enlargement with mutuba seed call +27635620092

ပညာေရး


Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
05-Nov-2017
property

OIEC IGCSE Training Centre

ပညာေရး


Study Guide for Primary to Secondary from ISY, MISY, ILBC, DSY, MIS, ISM, PISM, IISY, VUC,... IGCSE Courses SAT Preparation Course IELTS Preparatio....

property
03-Sep-2014
property

Android Apps Development သင္တန္း

ပညာေရး


- ယခုကဲ့သို႔​ေသာ Mobile ေခတ္​တြင္​ Android Developer ျဖစ္​ခ်င္​သူ လူငယ္​ မ်ားအတြက္​ Android Apps & Game Development သင္​တန္​း ။ - Application အ....

property
22-Jul-2014
property

ပညာ႐ွာရင္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြ႐ွာလိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္လမ္းေကာင္းတစ္ခု

ပညာေရး


- ႏိုင္ငံတကာ အသိမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာ ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ - တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘ၀ေ႐ွ့ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ႏွင့္ ၀င္ေငြ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္....

property
29-Jul-2014
property

Facebook Account

ပညာေရး


Facebook Account ၂ ေကာင္႕ ၅၀၀၀ က်ပ္ထဲျဖင္႕ ေရာင္းပါမည္။ ေငြျဖည္႕ကဒ္ လက္ခံသည္။ တစ္လအတြင္းေလာ့က်ခဲ႕လွ်င္ ျပန္ေျဖေပးမည္။ ဖုန္း ၃၂၂၀၂၈၁၂ သို႕ဆက္သြယ္နိ....

property
13-Aug-2014
property

Burmese Language Tutor ( Part-time job)

ပညာေရး


-Burmese Language Tutor မ်ား အလိုရွိပါသည္။ -Foreigner မ်ားအား ျမန္မာဘာသာသင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ -လစာမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ -....

property
14-Aug-2014
property

EazyCorner Computer Training Centre

ပညာေရး


EazyCorner Training Centre မွ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ IT, Accounting, Engineering, English Language Courses မ်ားကုိ တစ္ေနရာထဲတြင္ တ....

property
26-Aug-2014
property

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပတြင္ Software Engineer & Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအတြက္

ပညာေရး


ျပည္တြင္း၊ျပည္ပတြင္ Software Engineer & Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္။ Web Developer ျဖစ္လုိသူမ်ားအတြက္ ....

property
26-Aug-2014
property

အိမ္မွာပဲ Computer Basic Class တက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

ပညာေရး


Computer Basic Course တြင္ IT Basic Knowledge, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Internet & Email and Social Networki....

property
29-Aug-2014
property

www.maungpauk.org

ပညာေရး


www.maungpauk.org သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ ဖုန္းနည္းပညာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ Tutorial မ်ား၊ e-Bo....

property
24-Oct-2014
property

Japanese, English, Myanmar 3 Languages Translation Services(翻訳サービス)

ပညာေရး


"ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။" I can translate into Myanmar language from Japanese, from Myanmar language....

property
27-Oct-2014
property

Do you want to be a good supervisor?

ပညာေရး


Do you want to be a good supervisor? please contact with our training centre. Training Fee: 150000 Ks,Training Period : 2 months New class will op....

property
09-Nov-2014
property

Do you want to be a good promoter?

ပညာေရး


Do you want to be a good promoter? Training fee: 50000 Ks,Training Period : 1 months please contact with our training centre. New class will open ....

property
09-Nov-2014
property

Interview Training

ပညာေရး


Interview Training. Training Fee: 30000 Ks, Training Period : 1 months please contact with our training centre. New class will open in coming 15 No....

property
09-Nov-2014
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center