ေၾကာ္ျငာမ်ား

How To Cast Instant Revenge Death Spell On Ex Lover +27789518085 USA

အင္ဂ်င္နီယာ


Call & Whatsapp+27789518085 Website:http://solutiontemples.com Dr Ikhile GET PROBLEMS SOLVED BY (GREAT ASTROLOGER) World Famous Astrologer/Vashik....

property
09-May-2019
property

GAY AND LESBIAN LOVE SPELLS CALL +27789518085 DR IKHILE IN USA

အင္ဂ်င္နီယာ


Call & Whatsapp+27789518085 Website:http://solutiontemples.com Dr Ikhile GET PROBLEMS SOLVED BY (GREAT ASTROLOGER) World Famous Astrologer/Vashik....

property
22-Jul-2019
property

Black magic solution specialist +27789518085 IN USA,Belgium

အင္ဂ်င္နီယာ


Call & Whatsapp+27789518085 Website:http://solutiontemples.com Dr Ikhile GET PROBLEMS SOLVED BY (GREAT ASTROLOGER) World Famous Astrologer/Vashik....

property
26-Jul-2019
property

husband wife dispuct solution +27789518085 in USA

အင္ဂ်င္နီယာ


Call & Whatsapp+27789518085 Website:http://solutiontemples.com Dr Ikhile GET PROBLEMS SOLVED BY (GREAT ASTROLOGER) World Famous Astrologer/Vashik....

property
08-May-2019
property

WE ARE ALSO SPECIALIZED IN CHEMISTRY FOR ANTI-BREEZE BANK NOTES +27634813186,Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya

အင္ဂ်င္နီယာ


We offer automatic machines with our Technicians to do the large preservation jobs to client countries and the cleaning of black notes. WE ARE ALS....

property
02-Feb-2019
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အင္ဂ်င္နီယာ


MAINTENANCE JR ENGINEER ( MALE - 1 POST ) - BE(Mechanical) or BE(EP)with 1 Yr EXPERIENCE. - CAN APPLY NO EXPERIENCE ALSO. - MUST BE FLEXIBLE IN W....

property
18-Jul-2014
property

CIVIL WORKS ENGINEER NPT / MDL / YGN

အင္ဂ်င္နီယာ


Responsibilities: • Investigate sites to work out the most suitable foundation for a proposed construction • Research and advise on the best enginee....

property
18-Sep-2014
property

ELECTRICAL/POWER ENGINEER PROJECT MANAGER

အင္ဂ်င္နီယာ


Initial tasks: • Develop project plan • Knowledge about national investment budget • Develops and updates the risk plan during the project • Ident....

property
18-Sep-2014
property

ELECTRICAL/POWER ENGINEER SUPERVISOR

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and essential job function: • Maintains relationship with subcontractors • Validates with representatives of subcontractor company, technical....

property
18-Sep-2014
property

Security System

အင္ဂ်င္နီယာ


Installation of CCTV,IP Camera,Fire Alarm.Door Lock,Hotel Lock,Cloud DVR for your home,your Company & your office. Installation for PABX at ....

property
09-Feb-2015
property

Operation Manager (Trading / Power Industry)

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and responsibilities • Estimate time, cost, materials and scheduling requirements as necessary for completion of projects • Ability to dire....

property
11-Mar-2015
property

General Manager (Special Project) M/F (1) Post

အင္ဂ်င္နီယာ


Responsibilities: • Define project objectives and requirements necessary to structure a project or activity. • Develop and drive integrated project ....

property
11-Mar-2015
property

Manager (Planning & Controlling) M/F (2) Posts

အင္ဂ်င္နီယာ


KEY RESPONSIBILITIES • Assume overall responsibility for all matters of planning and control required to ensure the successful completion of compan....

property
11-Mar-2015
property

Oversea Procurement & Logistics Supervisor

အင္ဂ်င္နီယာ


Oversea Procurement & Logistics Supervisor Male (2) Posts Requirements - Any degree holder with 2 years experience in oversea procurement....

property
12-Mar-2015
property

Admin Officer

အင္ဂ်င္နီယာ


အသက္ (၃၅ - ၄၅) ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္။ အနည္းဆံုး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ....

property
04-May-2015
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center