ေၾကာ္ျငာမ်ား

Best Psychic Reader in Papua New Guinea,USA,UK,UAE,AU,Namibia And Africa +27734863310 Dr Luka Kenzo

အင္ဂ်င္နီယာ


Change your situation If you feel you are stuck in an unpleasant situation contact us for help., Through our psychic powers we offer readings, predic....

property
14-Apr-2017
property

Penis Enlargement in USA with mutuba seed +27635620092

အင္ဂ်င္နီယာ


Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
05-Nov-2017
property

Call us about penis enlargement with mutuba seed call +27635620092

အင္ဂ်င္နီယာ


Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
05-Nov-2017
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အင္ဂ်င္နီယာ


MAINTENANCE JR ENGINEER ( MALE - 1 POST ) - BE(Mechanical) or BE(EP)with 1 Yr EXPERIENCE. - CAN APPLY NO EXPERIENCE ALSO. - MUST BE FLEXIBLE IN W....

property
18-Jul-2014
property

CIVIL WORKS ENGINEER NPT / MDL / YGN

အင္ဂ်င္နီယာ


Responsibilities: • Investigate sites to work out the most suitable foundation for a proposed construction • Research and advise on the best enginee....

property
18-Sep-2014
property

ELECTRICAL/POWER ENGINEER PROJECT MANAGER

အင္ဂ်င္နီယာ


Initial tasks: • Develop project plan • Knowledge about national investment budget • Develops and updates the risk plan during the project • Ident....

property
18-Sep-2014
property

ELECTRICAL/POWER ENGINEER SUPERVISOR

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and essential job function: • Maintains relationship with subcontractors • Validates with representatives of subcontractor company, technical....

property
18-Sep-2014
property

Security System

အင္ဂ်င္နီယာ


Installation of CCTV,IP Camera,Fire Alarm.Door Lock,Hotel Lock,Cloud DVR for your home,your Company & your office. Installation for PABX at ....

property
09-Feb-2015
property

Operation Manager (Trading / Power Industry)

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and responsibilities • Estimate time, cost, materials and scheduling requirements as necessary for completion of projects • Ability to dire....

property
11-Mar-2015
property

General Manager (Special Project) M/F (1) Post

အင္ဂ်င္နီယာ


Responsibilities: • Define project objectives and requirements necessary to structure a project or activity. • Develop and drive integrated project ....

property
11-Mar-2015
property

Manager (Planning & Controlling) M/F (2) Posts

အင္ဂ်င္နီယာ


KEY RESPONSIBILITIES • Assume overall responsibility for all matters of planning and control required to ensure the successful completion of compan....

property
11-Mar-2015
property

Oversea Procurement & Logistics Supervisor

အင္ဂ်င္နီယာ


Oversea Procurement & Logistics Supervisor Male (2) Posts Requirements - Any degree holder with 2 years experience in oversea procurement....

property
12-Mar-2015
property

Admin Officer

အင္ဂ်င္နီယာ


အသက္ (၃၅ - ၄၅) ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္။ အနည္းဆံုး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ....

property
04-May-2015
property

Operation Manager (Trading / Power Industry)

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and responsibilities • Estimate time, cost, materials and scheduling requirements as necessary for completion of projects • Ability to dire....

property
04-May-2015
property

Business Development Manager (Steel Structure Project)

အင္ဂ်င္နီယာ


Duties and Responsibilities • Business Managing new business development and new project • Managing market survey team and operation team • Locates....

property
04-May-2015
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center