ေၾကာ္ျငာမ်ား

Work in Singpaore

အေထြေထြဝန္ထမ္း


work as helper in Singapore No Agent, Direct hire by employer Legal and will apply permit Job Scope: Take care kids Housework Need long te....

property
26-Jun-2018
property

WE ARE FINANCIAL LOAN COMPANY WE OFFER GUARANTEE LOAN TO BUSINESS MEN AND WOMEN WITHOUT COLLATERAL

အေထြေထြဝန္ထမ္း


We can help you with the loan you need for your business. Take a business loan or personal Loans from $50,000 - $10,000,000.00 today and keep your bus....

property
19-Mar-2018
property

Hips,Bums and Breasts Enlargement Cream/Pills (Mama Muti) +27840646923.

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Hips,Bums and Breasts Enlargement Cream/Pills (Mama Muti) +27840646923. Do you have low self esteem? I am a specialist in enlarging of hips, bums a....

property
08-Oct-2018
property

SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING DEFACED CURRENCY +27731356845 GHANA,GERMANY,FRANCE,NAMIBIA

အေထြေထြဝန္ထမ္း


We lead the industry in cleaning bank stained notes from pink to black dyed currency. Our main line of products and services serve the financial indus....

property
09-Nov-2018
property

အင္တာနက္သံုးရင္းအပိုဝင္ေငြရွာလိုသူမ်ားအလိုရွိသည္

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar  အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္  မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တ....

property
08-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
18-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
24-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- 4C Printing & Packaging Service လုပ္ငန္းတြင္ စက္ကုိင္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိပါသည္။ - ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစ....

property
24-Jul-2014
property

၅ လ အတြင္း သိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္ အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
28-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Shipping Documentation(Supervisor) (Import Documentation) - Any Graduate with 3 Years Experience. - Knowledge in process of Import Export. - Abl....

property
06-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Chinese Translator ( 1 Post ) - Any Graduate with 2 Years experience. - If perfect in experience, education level can adjust. - Job Location is N....

property
13-Aug-2014
property

အင္တာနက္အသုံးျပဳရင္း၀င္ေငြရွာေဖြနည္း

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တြင္ တင္ထား....

property
23-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

"5"လအတြင္းသိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
07-Sep-2014
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center