ေၾကာ္ျငာမ်ား

Fast Money spells and Lotto spells ,contact Baba Ntoroko +27631585216 in Johannesburg,soweto, Brakpan, Benoni, Boksburg, springs

စာရင္းကိုင္


Fast Money spells and Lotto spells ,contact Baba Ntoroko +27631585216 Have you been struggling to find the right money spell caster but failed , yo....

property
30-Sep-2019
property

2019 BEST PENIS/BREAST/HIPS ENLARGEMENT IN U.S.A|BOLIVIA|BELGIUM CALL +27656433058 DR THANDO

စာရင္းကိုင္


FREE & FAST delivery +27656433058 GUARANTEED RESULTS# 100% HERBAL# NO SIDE EFFECTS# *New Special Edition* WORLDWIDE WITH No Side Effects 100% H....

property
17-Jan-2019
property

We are the money cleaning company in South Africa and the world at large +27634813186,Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan

စာရင္းကိုင္


Welcome to Universal SSD Laboratory, We are the money cleaning company in South Africa and the world at large, and as our company has maintain this gr....

property
02-Feb-2019
property

We manufacture, sell & supply the latest automatic ssd, universal solution +27634813186,Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde

စာရင္းကိုင္


We manufacture, sell & supply the latest automatic ssd, universal solution, activating powders and specialize in cleaning all types of defaced not....

property
02-Feb-2019
property

We Sell ibogaine hcl, iboga rootbark from natural herbal solution to treat alcoholic and drug addiction +27634813186,Kenya Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya

စာရင္းကိုင္


We Sell ibogaine hcl, iboga rootbark from natural herbal solution to treat alcoholic and drug addiction, We supply iboga root bark from active chemica....

property
02-Feb-2019
property

SANDAWANA MONEY POWER OIL +27799196969,Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland (renamed to Eswatini) Sweden

စာရင္းကိုင္


SANDAWANA MONEY POWER OIL +27799196969 Do you really don’t know the use of sandawana oil and skin these two things work together and give the real re....

property
02-Feb-2019
property

KELOIDS SCAR REMOVAL OIL +27799196969,Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi C Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Central African Republic (CAR)

စာရင္းကိုင္


KELOIDS SCAR REMOVAL OIL Keloids are highly visible, exaggerated scars that are particularly common in darker skin. They can develop after surgery, a....

property
02-Feb-2019
property

Enlarge penis width or penis girth & penis length with enlargement oil & pills +27799196969

စာရင္းကိုင္


Enlarge penis width or penis girth & penis length with enlargement oil & pills Penis pills that will give you a permanently bigger penis s....

property
02-Feb-2019
property

LEECH OIL NATURAL MALE ENHANCEMENT +27799196969

စာရင္းကိုင္


LEECH OIL NATURAL MALE ENHANCEMENT A traditional massage oil for safer penis enlargement and enhancement: pure leech oil for penile vitality and pro....

property
02-Feb-2019
property

TRADITIONAL HEALER WHO CURES HIV/AIDS +27799196969

စာရင္းကိုင္


TRADITIONAL HEALER WHO CURES HIV/AIDS Since the running of the story, youthful Dr Michelle's homestead has reportedly been swamped by HIV/Aids vi....

property
02-Feb-2019
property

Accountant (CPA) or (B.Com) (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- Income Tax A/C ေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္မည္။ - MIC Report ေရးဆြဲႏိုင္ရမည္။ - Tax Clearance အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။....

property
03-Oct-2014
property

Assistant Chief Accountant (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- B.Com or ACCA or LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ - Trial Balance ထိေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - UBS Accounting Software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ - Ta....

property
03-Oct-2014
property

JSL Lighting

စာရင္းကိုင္


1. Office Assistant - F/M (3) P I Microsoft Office,Excel,Computer(Internet,E-mail) ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိဳုင္ရမည္။ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပ....

property
24-Jul-2015
property

Finance Manager

စာရင္းကိုင္


Duties and Responsibilities • Providing and interpreting financial information; • Monitoring and interpreting cash flows and predicting future trend....

property
11-Mar-2015
property

Accountant & Office Admin

စာရင္းကိုင္


Requirement • Diploma/Degree in Accounting or LCCI or equivalent. Part qualified candidate with relevant experience are also welcomed • Minimum 1 to....

property
17-Apr-2015
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center