ေၾကာ္ျငာမ်ား

2019 BEST PENIS/BREAST/HIPS ENLARGEMENT IN U.S.A|BOLIVIA|BELGIUM CALL +27656433058 DR THANDO

စာရင္းကိုင္


FREE & FAST delivery +27656433058 GUARANTEED RESULTS# 100% HERBAL# NO SIDE EFFECTS# *New Special Edition* WORLDWIDE WITH No Side Effects 100% H....

property
17-Jan-2019
property

Accountant (CPA) or (B.Com) (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- Income Tax A/C ေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္မည္။ - MIC Report ေရးဆြဲႏိုင္ရမည္။ - Tax Clearance အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။....

property
03-Oct-2014
property

Assistant Chief Accountant (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- B.Com or ACCA or LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ - Trial Balance ထိေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - UBS Accounting Software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ - Ta....

property
03-Oct-2014
property

JSL Lighting

စာရင္းကိုင္


1. Office Assistant - F/M (3) P I Microsoft Office,Excel,Computer(Internet,E-mail) ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိဳုင္ရမည္။ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပ....

property
24-Jul-2015
property

Finance Manager

စာရင္းကိုင္


Duties and Responsibilities • Providing and interpreting financial information; • Monitoring and interpreting cash flows and predicting future trend....

property
11-Mar-2015
property

Accountant & Office Admin

စာရင္းကိုင္


Requirement • Diploma/Degree in Accounting or LCCI or equivalent. Part qualified candidate with relevant experience are also welcomed • Minimum 1 to....

property
17-Apr-2015
property

Accountant

စာရင္းကိုင္


• B.com, LCCI Level (III) ,ACCA with minimum 3 To 5 Years experiences in equivalent positions. • Age between 30 to 40 years old. • Working experienc....

property
04-May-2015
property

Accountant

စာရင္းကိုင္


• B.com, LCCI Level (III) ,ACCA with minimum 3 To 5 Years experiences in equivalent positions. • Age between 30 to 40 years old. • Working experienc....

property
04-May-2015
property

Senior Accountant (1) Position

စာရင္းကိုင္


- Responsible for day to day finance and accounts operations - Perform full set of accounts and ensure timely closing of accounts - Perform cash flo....

property
11-Jul-2015
property

vashikaran specialist- baba ji +91-9878162323 london

စာရင္းကိုင္


+91 9878162323 welcome to Astrology, Numerology, 40 Years In Astrology Guaranteed 101 % in India astrologer Astrologer baba ji Tantrik Problem ....

property
12-Apr-2016
property

PUNJab~@*उन्नति +91-7087592629 love vashikaran specialist molvi ji molvi ji england

စာရင္းကိုင္


1.Love Problems Specialist Guru Ji +91-7087592629 Love is the base of life. Without love, life is nothing. It provides a lot of peace and relaxes i....

property
12-Apr-2016
property

+91-9878162323 Vashikaran mantra for love marriage specialist baba ji london

စာရင္းကိုင္


+91 9878162323 welcome to Astrology, Numerology, 40 Years In Astrology Guaranteed 101 % in India astrologer Astrologer baba ji Tantrik Problem ....

property
12-Apr-2016
property

+91-7087592629 world famous no.1 aghori baba ji -england

စာရင္းကိုင္


1.Love Problems Specialist Guru Ji +91-7087592629 Love is the base of life. Without love, life is nothing. It provides a lot of peace and relaxes i....

property
12-Apr-2016
property

+91-9878162323 Love marriage specialist baba ji kolkata

စာရင္းကိုင္


+91 9878162323 welcome to Astrology, Numerology, 40 Years In Astrology Guaranteed 101 % in India astrologer Astrologer baba ji Tantrik Problem ....

property
12-Apr-2016
property

+91-7087592629 kaamdev vashikaran mantra specialist molvi ji mumbai

စာရင္းကိုင္


1.Love Problems Specialist Guru Ji +91-7087592629 Love is the base of life. Without love, life is nothing. It provides a lot of peace and relaxes i....

property
12-Apr-2016
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center