ေၾကာ္ျငာမ်ား

Love Spells and Magic - Love Spells and Black Magic +27635620092

စာရင္းကိုင္


Love Spells and Magic - Love Spells and Black Magic +27635620092 Are you determined as i am? if your answer is as mine then I can help you overcome y....

property
04-Nov-2017
property

Strong lost love spells caster, traditional healers +27635620092 prof kiisa

စာရင္းကိုင္


Strong lost love spells caster, traditional healers +27635620092 prof kiisa I am a sangoma, a sangoma is a name given to a traditional healer who is ....

property
04-Nov-2017
property

Witchcraft, Traditional Healer, Lost Love Spell Caster in USA-UK-CANADA-OMAN +27635620092

စာရင္းကိုင္


Witchcraft, Traditional Healer, Lost Love Spell Caster in USA-UK-CANADA-OMAN +27635620092 If you are feeling that there is something missing in your ....

property
04-Nov-2017
property

Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092

စာရင္းကိုင္


Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
04-Nov-2017
property

African Black magic and no.1 psychic love spells caster +27635620092

စာရင္းကိုင္


African Black magic and no.1 psychic love spells caster +27635620092 Bracelets to connect with your loved ones, real spells don't take long. My s....

property
04-Nov-2017
property

Spell caster in Canada-USA-Oman-UK-Australia, sangoma and lost love spells +27635620092

စာရင္းကိုင္


Spell caster in Canada-USA-Oman-UK-Australia, sangoma and lost love spells +27635620092 Well the good news is, i can offer you services in all aspect....

property
04-Nov-2017
property

Accountant (CPA) or (B.Com) (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- Income Tax A/C ေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္မည္။ - MIC Report ေရးဆြဲႏိုင္ရမည္။ - Tax Clearance အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။....

property
03-Oct-2014
property

Assistant Chief Accountant (F) 2 Posts

စာရင္းကိုင္


- B.Com or ACCA or LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ - Trial Balance ထိေရးဆြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - UBS Accounting Software အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ - Ta....

property
03-Oct-2014
property

JSL Lighting

စာရင္းကိုင္


1. Office Assistant - F/M (3) P I Microsoft Office,Excel,Computer(Internet,E-mail) ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိဳုင္ရမည္။ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပ....

property
24-Jul-2015
property

Finance Manager

စာရင္းကိုင္


Duties and Responsibilities • Providing and interpreting financial information; • Monitoring and interpreting cash flows and predicting future trend....

property
11-Mar-2015
property

Accountant & Office Admin

စာရင္းကိုင္


Requirement • Diploma/Degree in Accounting or LCCI or equivalent. Part qualified candidate with relevant experience are also welcomed • Minimum 1 to....

property
17-Apr-2015
property

Accountant

စာရင္းကိုင္


• B.com, LCCI Level (III) ,ACCA with minimum 3 To 5 Years experiences in equivalent positions. • Age between 30 to 40 years old. • Working experienc....

property
04-May-2015
property

Accountant

စာရင္းကိုင္


• B.com, LCCI Level (III) ,ACCA with minimum 3 To 5 Years experiences in equivalent positions. • Age between 30 to 40 years old. • Working experienc....

property
04-May-2015
property

Senior Accountant (1) Position

စာရင္းကိုင္


- Responsible for day to day finance and accounts operations - Perform full set of accounts and ensure timely closing of accounts - Perform cash flo....

property
11-Jul-2015
property

vashikaran specialist- baba ji +91-9878162323 london

စာရင္းကိုင္


+91 9878162323 welcome to Astrology, Numerology, 40 Years In Astrology Guaranteed 101 % in India astrologer Astrologer baba ji Tantrik Problem ....

property
12-Apr-2016
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center