ေၾကာ္ျငာမ်ား

JOB VACANCY APPLY NOW!!!

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Island Cruises U.K This is to inform the public, that recruiting for new crew members is in progress. We seek the following position: Kindergarten ....

property
08-Aug-2014
property

Marketing & Sales Manager (M/F) 2 Posts

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


-Age between ( 25-55 ) -any graduated (Degree in Marketing,PR,Advertising,MBA is an advantage) -must have at least 5 years experience in marketing &....

property
19-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Sales Staff (Male/Female - 5 Post) - Any Graduate with 1 Yr Experience. - No Experience candidate also can apply. - Able to use Microsoft Office ....

property
20-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Sales Staff ( M/Female - 10 Post) - Any Graduate with 1 Yr Experience. - No Experience candidate also can apply. - Able to use Microsoft Office e....

property
09-Sep-2014
property

Customer Services Supervisor

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


- Any Degree - At least 2 Years and above experiences in Customer services or Marketing field - Good Communication skills - Direct report to Ma....

property
03-Oct-2014
property

Merchandising Team Leader (M/F) 1 Post

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


- Any Degree - Group Team Leader - At least 3 Years and above experiences in Merchandising - Prefer holding Marketing Management Certificate - E....

property
03-Oct-2014
property

Regional Sale Supervisor (M/F) 1 Post

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


- Any Degree - At Least 3 Years and above experiences in Regional Sale(Prefer FMCG Lines) - Good Communication skills and problem solving skills -....

property
03-Oct-2014
property

Regional Executive/Manager (M/F) 1 Post

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Group Teams Leader and Planner - At least 4 Years and above experiences in Lower Myanmar Regional Sale - Good Communication skills and problem so....

property
03-Oct-2014
property

Sale Supervisor For MD Office (M/F) 1 Post

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


At least 3 Years and above experiences in Sale Fields(Prefer FMCG Lines) - Able to handle difficult situations - Good Communication skills and pro....

property
03-Oct-2014
property

Assistant Distribution Supervisor (M) 1 Post

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


- Any Degree holder - At least 2 Years and above experiences in Distribution Field - Logistics Arrangement for Part of Yangon Area - Able to handl....

property
03-Oct-2014
property

Sale Executive (M) 2 Posts

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Group Teams Leader and Planner - At Least 4 Years and above experiences in Sale Fields ( Prefer FMCG Lines) - Prefer holding Sale and Marketing M....

property
03-Oct-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Sales Staff ( M/Female - 10 Post) - Any Graduate with 1 Yr Experience. - No Experience candidate also can apply. - Able to use Microsoft Office e....

property
21-Nov-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Sales Staff ( M/Female - 10 Post) - Any Graduate with 1 Yr Experience. - No Experience candidate also can apply. - Able to use Microsoft Office e....

property
27-Nov-2014
property

Zenith Generalservices Co.,Ltd.

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Zenith Generalservices Co.,Ltd. မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္။ ေနစရာ အေဆာင္ေပးမည္။ စားစရာ ( မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ ) စီစဥ္ေပးမည္။ လစာ( ၈၀၀၀၀ မ....

property
11-Dec-2014
property

IT Sales Executive

အေရာင္းျမွင့္ဝန္ထမ္း


Requirement • Diploma/Degree in IT or equivalent • IT Engineers interested in moving into a Sales role are welcome to apply • At Least 2 years sale....

property
17-Apr-2015
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center